R.K.C. Farnosť Podbiel

.

.

.

.

.

Posolstvo pápeža Františka seniorom

Vyhlásenie ku kampaniam

Spoločné posolstvo veriacim

Kostol Navštívenia Blahoslavenej Panny Márie

„Rodina je miestom lásky a života.

Miestom, kde láska rodí život.“

Ján Pavol II.

„Nesnaž sa robiť veľké veci, ale len malé veci s veľkou láskou.“

Matka Tereza

„Kto miluje, prestáva trpieť.“

Zdenka Schelingová