KONTAKT

 

Adresa: Rímsko katolícka cirkev, farnosť Podbiel, Podbiel 181, 027 42 Podbiel

Tel. číslo: 043 538 14 40

E- mail: farnostpodbiel@gmail.com

 č. ú.:  RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ PODBIEL SK57 0200 0000 0000 3763 1332

Správca farnosti:

Vdp. Matúš Oravec